Jõudluskatse jõudis lõpuni

Neljapäeval, 7.aprillil, toimus Keavas traditsiooniline lihatõugu noorpullide mõõduvõtt. Võistlustules oli sel aastal neli limusiinipoissi, keda hindas tuntud ja tunnustatud kohtunik PJ Budler (Trans Ova Genetics)  USA-st.

Kui eelmisel aastal puhunud koroonapiirangute tuules, toimus konkurss ainult videote ja piltide põhjal veebipõhiselt, siis sel aastal said vähemalt loomade omanikud ja mõned tõisemad huvilised asja ka lähemalt kaema tulla.

KR Ollium (JENSUIS PP x ESPADON) tuleb kuu aja pärast koju koos tubli teise koha ja toredate auhindadega. Homosügootse nudi Olliumi puhul toodi esile limusiinidele omast head lihastust. Vaatamata sellele, et Ollium ringis mitte just väga rahulik ei olnud, on ETKÜ “pullitaltsutaja” Madis teda kiitnud kui ühte läbi aegade rahulikumat looma.

Nagu vareamalt oma blogis kirjutanud oleme, esindasid meie farmi sel aastal KR Ollium ja KR Osiir.
Kui esmalt oli meil plaan mõlemad pullikesed oksjnil müüki panna, siis Olliumi osas mõtlesime ringi pärast geenitesti tulemuste selgumist. Kuna tegemist on väga hästi tasakaalustatud aretuspotentsiaali omava homosügootse nudi pulliga, ootab teda pärast jõudluskatse lõppu kodukari Karitsas.

Kolmanda koha omanik TM Marshall (MIRO AV ODERUP x TOPI). Topi talust on läbi aastate väga tähelepanuvääreid loomi näitustel esinenud.

Osiir aga hakkab ootama ostupakkumisi oksjonil. Võõrutust üsna raskelt üle elanud pullike on lõpuks korraliku kasvuhoo sisse saanud ning valmis vastu võtma uusi väljakutseid aretuspullina.

KR Osiir (MAX AV ODERUP x ESPADON). Kahjuks ei võimaldanud pullide hoogne liikumine kohtunikule parema mulje jätmiseks, seekord paremat pilti saavutada. Osiir tuli tänavusel näitusel neljandale kohale. Geneetiliste testide põhjal on tema parim pool “peidus” heade emaomaduste kandjana.

Võidupull LB Torpeedo (TOPTORO x GLAMOUR) ja tema omanik Marko Hiiemäe (Limousin Breeding). Kohtunik tõi Torpeedo puhul esile pika kere ning üldise tasakaalustatud välimiku. Samuti munandite korraliku suuruse – milledele meil ehk pullide puhul liialt vähe tähelepanu pööratakse.

Täname kõiki, kes taaskord palju energiat ja töötunde jõudluskatse läbiviimisesse ning konkursi korradamisse panustasid: Jane, Tanel, Sanna, Maria-Liisa, Madis Ilmar, Reet ja paljud teised. Aitäh ka ürituse toetajatele!

Nüüd ootab pullikesi veel üks kaalumine ja sellele järgnev veebioksjon 29.aprillil.