EVALIM genoomtest

EVALIM individuaalset geneetilist testi, mis on ellu kutsustud Prantsuse limusiini tõuraamatu ja farmerite koostöös, kasutatakse loomade geneetilise potentsiaali hindamiseks. See aitab kasvatajat pikaajaliste aretusotsuste tegemisel võimalikult varakult – loomade noores eas. Testis võrreldakse konkreetse looma geneetikat sama tõu samaliigiliste varasemalt põhjalikult uuritud loomadega.

Testi kaudu antakse hinnang, milline võiks olla konkreetse looma geneetiline potentsiaal  emaomaduste (näiteks piimakus, poegimisvõime), aga ka morfoloogiliste (skelett, lihastus, luustiku kvaliteet) omaduste osas skaalal 1-10 võrrelduna referentsandmebaasis olevate loomadega. 

Eelkõige võiks seda testi kasutada noorte loomade hulgast kõige lootustandvamate kiireks väljaselgitamiseks vastavalt karja aretuseesmärkidele.

EVALIM test (kliki kõrvaloleval joonisel) on abivahend selektsiooniks, mis areneb igapäevaselt koos uute omaduste hindamise ja pideva täpsuse paranemisega.

Lihtsam, kiirem ja majanduslikult soodsaim viis parandada geneetilist potentsiaali oma karjas.

EvaLiM® KETAS ja udara mõõtegraafikud

Geneetilise testi tulemusi esindab kaks visuaali:

  1. Ringskeem 8 tunnuse kohta, mis on tulemusena esitatud vahemikus 1 kuni 10.
    Loomadel, kelle vastav omadus on 10, on profiil sarnane võrdluspopulatsiooni top 10%  loomadega. Omadus 1 ei toeta aga vastava näitaja arengut.  Need 8 omadust on: poegimiskergus (FN), kasvupotentsiaal (CR), skeleti areng (DS), lihastus (DM), luude kvaliteet e. peensus (FOS), järglaste poegimisvõime (AV), piimakus (AL) ja vaagna avatus (OP).
Testi kujundus kuni 2022. aasta suveni. Keskmine näitaja väljendab referentsbaasi loomade keskmisi näitajaid.
Testi kujundus alates august 2022. a

2. Udara diagramm illustreerib nelja näitajat, mis kirjeldavad udarat:  põhja kõrgus, veerandi tasakaal, nisa pikkus ja jämedus. Optimaalne tulemus paikneb diagrammi keskel. Alates 2022. aasta suvest on kasutusel ka uus, loomade fertiilsuse indeks, mis mõõdab ajavahemikku poegmisest esimese innatsükli tekkimiseni.

Testi kujundus kuni 2022. aasta suveni
Kujundus alates august 2022. a sisaldab ka uut fertiilsuse indeksit.

Põlvnemine ja mutatsioonide otsimine

Testiga tehakse kindlaks mitmete geneetiliste mutatsioonide olemasolu ja ulatus – tuvastatakse mutatsioonide homosügootseid või heterosügootseid kandjaid.

Võimalik on testida sarvedeta geeni homosügootseid / heterosügootseid kandjaid. Sarveta geeni homosügootsed kandjad edastavad “sarvedeta” tunnuse kõigile oma järeltulijatele.

Samuti tuvastab test suulaelõhe geenihaiguse (cleft palate/palais fendu) kandjad ning 9 erineva topeltlihatusgeeni staatuse.

Testi raport sarvilisuse/nudisuse staatuse kohta
Testi raport suulaelõhe geenihaiguse staatuse kohta
Testi raport topeltlihastuse geenide staatuse kohta
Testi raport looma põlvnemisandmete kohta

EvaLiM® testiga on võimalik kontrollida ka analüüsitava looma ja tema vanemate geneetilist ühilduvust e põlvnemist  – eeldusel loomulikult, et vanemad on uuritud.

Maailmas ainulaadne võrdluspopulatsioon

Nende genoomsete tulemuste arvutamiseks võrreldakse looma markereid võrdluspopulatsiooni (referentspopulatsiooni) omadega, mis koosnevad loomadest, kelle jõudlusnäitajad on teada. Aastal 2022 koosneb võrdluspopulatsioon ca 30 000 limusiini loomast (INGX 2021-1 võrdlusbaas). Võrdlusbaasi uuendatakse iga kahe aasta tagant ning kasvatajal on võimalik oma testitud loomade kohta küsida ajakohastatud tulemusi.

Loomade lisamine võrdluspopulatsiooni või loomade IBOVAL-indeksite olulised muutused võrdluspopulatsioonis, võivad pikas perspektiivis muuta ka vastavaid genoomseid tulemusi. Selline andmebaasi laienemine ja täpsustumine kokkuvõttes ainult parandab testide usaldusväärsust.

Võrdluspopulatsioon koosneb põhjalikult uuritud valitud loomadest. Seega ei vasta genoomse skoori keskmised Iboval indeksite keskmistele. On olemas võrdlustabel, mis võimaldab tulemusi võrrelda kogu tõuga (vt ülaltoodud tabelit). Väärtus, mis on lähim 100-le, on ringitatud. Seda iga tunnuse tõupõhist keskmist tähistab EvaLiM kettal jäme must joon.

Allikas: Ingenomix

Hindeid on lihtne tõlgendada

Iga tulemus 1-10  sisaldab viilu 10% võrdluspopulatsiooni loomadest.

Tulemus 1 tähendab, et looma geneetiline profiil on statistiliselt sarnane populatsiooni kõige nõrgema 10% loomadega.

Tulemus 10 tähendab, et looma geneetiline profiil on lähedane 10% parima indeksiga loomadele.

Tulemused 10 + ja 10 ++  võimaldavad vaadeldava tunnuse järgi eristada loomi, kes kuuluvad vastavalt 5% ja 1% populatsiooni parimatesse.

Indeks 10 näitab kuulumist võrdluspopulatsiooni 10% parimate hulka
Indeks 10+ näitab kuulumist võrdluspopulatsiooni 5% parimate hulka
Indeks 10++ näitab kuulumist võrdluspopulatsiooni 1% parimate hulka

Milliseid loomi saab genotüüpida?

Piiranguid pole. Kõiki limusiini  isas- ja emasloomi (veresus vähemalt 93% Li) saab genotüüpida alates sünnist.

PEA MEELES, et geenitest ei tee Sinu eest aretusotsuseid, vaid annab olulist lisateavet jõudlusandmete, temperamendi ja välimiku hindamise, viljakuse näitajate jm kõrvale, just Sinu karja jaoks sobivamate valikute tegemiseks.

Geenitest teeb seni nähtamatu nähtavaks!!!