EVALIM geneetiline test

EVALIM individuaalset geneetilist testi kasutatakse looma geneetilise potentsiaali hindamiseks. See aitab kasvatajat pikaajaliste aretusotsuste tegemisel. Testis võrreldakse konkreetset looma sama tõu samaliigiliste varasemalt põhjalikult uuritud loomadega.

Antakse hinnang, milline võiks olla konkreetse looma geneetiline potentsiaal  emaomaduste (näiteks piimakus, poegimisvõime), aga ka morfoloogiliste (skelett, lihastus, luustiku kvaliteet) omaduste osas skaalal 1-10 võrrelduna andmebaasis olevate loomadega. 

Eelkõige võiks seda testi kasutada noorte loomade hulgast kõige lootustandvamate väljaselgitamiseks ja läbi selle aretuseks vastavalt karja aretuseesmärkidele.

EVALIM test on abivahend selektsiooniks, mis areneb igapäevaselt koos uute omaduste hindamise ja pideva täpsuse paranemisega.

EvaLiM® KETAS ja udara mõõtegraafikud

Geneetilise testi tulemusi esindab kaks visuaali:

Ringskeem 8 tunnuse kohta, mis on tulemusena esitatud vahemikus 1 kuni 10.
Loomadel, kelle vastav omadus on 10, on profiil sarnane võrdluspopulatsiooni top 10%  loomadega. Omadus 1 ei toeta aga vastava näitaja arengut.  Need 8 omadust on: poegimiskergus (FN), kasvupotentsiaal (CR), skeleti areng (DS), lihastus (DM), luude kvaliteet e. peensus (FOS), järglaste poegimisvõime (AV), piimakus (AL) ja vaagna avatus (OP).

2. Udara diagramm illustreerib nelja näitajat, mis kirjeldavad udarat:  põhja kõrgus, veerandi tasakaal, nisa pikkus ja jämedus. Optimaalne tulemus paikneb diagrammi keskel.

Põlvnemine ja mutatsioonide otsimine.

EvaLiM® testiga on võimalik kontrollida ka analüüsitava looma ja tema vanemate geneetilist ühilduvust e põlvnemist  – eeldusel loomulikult, et vanemad on uuritud.

Testiga tehakse kindlaks mitmete mutatsioonide olemasolu ja ulatus – tuvastatakse mutatsioonide homosügootseid või heterosügootseid kandjaid.

Võimalik on testida sarvedeta geeni homosügootseid / heterosügootseid kandjaid. Sarveta geeni homosügootsed kandjad edastavad “sarvedeta” tunnuse kõigile oma järeltulijatele.

Maailmas ainulaadne võrdluspopulatsioon

Nende genoomsete tulemuste arvutamiseks võrreldakse looma markereid võrdluspopulatsiooni omadega, mis koosnevad loomadest, kelle jõudlusnäitajad on teada. Praegu koosneb võrdluspopulatsioon 12 800 limusiini loomast (INGX 2017 võrdlusbaas). Võrdlusbaasi uuendatakse iga kahe aasta tagant ning kasvatajal on võimalik oma testitud loomade kohta küsida ajakohastatud tulemusi.

Loomade lisamine võrdluspopulatsiooni või loomade IBOVAL-indeksite olulised muutused võrdluspopulatsioonis, võivad pikas perspektiivis muuta ka vastavaid genoomseid tulemusi. Selline andmebaasi laienemine ja täpsustumine kokkuvõttes ainult parandab testide usaldusväärsust.

Hindeid on lihtne tõlgendada

Iga tulemus 1-10  sisaldab viilu 10% võrdluspopulatsiooni loomadest.

Tulemus 1 tähendab, et looma geneetiline profiil on statistiliselt sarnane populatsiooni kõige nõrgema 10% loomadega.

Tulemus 10 tähendab, et looma geneetiline profiil on lähedane 10% parima indeksiga loomadele.

Tulemused 10 + ja 10 ++  võimaldavad vaadeldava tunnuse järgi eristada loomi, kes kuuluvad vastavalt 5% ja 1% populatsiooni parimatesse.

Võrdluspopulatsioon koosneb valitud loomadest. Seega ei vasta genoomse skoori keskmised Iboval indeksite keskmistele. On olemas võrdlustabel, mis võimaldab tulemusi võrrelda kogu tõuga (vt ülaltoodud tabelit). Väärtus, mis on lähim 100-le, on ringitatud. Seda iga tunnuse tõupõhist keskmist tähistab EvaLiM kettal jäme must joon.

Milliseid loomi saab genotüüpida?

Piiranguid pole. Kõiki limusiini  isas- ja emasloomi (veresus vähemalt 93% Li) saab genotüüpida alates sünnist.

EvaLiM® test  kasvatajate teenistuses

EvaLiM® genoomne test võimaldab suunata paaritamist, selekteerida parimaid loomi ning seeläbi parandada karja geneetilist arengut.

PEA MEELES, et geenitest ei tee Sinu eest aretusotsuseid, vaid annab olulist lisateavet jõudlusandmete, temperamendi ja välimiku hindamise, viljakuse näitajate jm kõrvale, just Sinu karja jaoks sobivamate valikute tegemiseks.

Geenitest teeb seni nähtamatu nähtavaks!!!