Paarituspullid tootmiskarja

Sellesse gruppi on koondatud tõupullid, kelle puhul on valikukriteeriumiks eelkõige sellised jõudlusnäitajad nagu lihakus ja juurdekasv.

Need pullid on mõeldud paarituseks karjadesse, kus toodang realiseeritakse lihatööstustesse.

Kuna nende pullide aretuses pole tähelepanu pööratud piimakusele ega järglaste poegimiskergusele, siis ei tohiks nende järglasi kasutada elusloomade müügiks ning karja täienduseks.

NB! Kui lehel loomade andmed puuduvad, siis selles kategoorias hetkel loomi müügis pole.