Tõuaretus

Meie üldise aretuse suuna võtavad kokku kaks sõna: limusiin ja rohusöödad. Meile meeldivad limusiinid, lopsakad rohumaad ja nende kooslus. Kogemuslikult oleme ka ise tõdenud, et ainult rohusöötadel kasvatatud liha on siiski maitsvam, täitsa ausalt kohe. Õnneks on Eestimaal veel küllaldaselt rohumaid.

Meie karja eripäraks on see, et paljud meie põhikarja lehmad on aretatud aastate jooksul EHF piimalehmadest. On see tugevus või nõrkus – me ei tea veel – aga loodame, et tugevus.

Meie jaoks on aretuses olulisim:

  1. Temperament. Mida kauem valdkonnaga tegeleda, seda kõrgemale asetub selles osas latt. Loomad, kelle temperament tundus 10 aastat tagasi täitsa normaalne, täna enam meie karjas kohta ei leiaks. Tea, kas oleme vanaks jäänud …
  2. Tiinestuvus ja poegimisvahemik ehk sigivus üldiselt. Kui ammlehma poegimisvahemik venib ilma põhjuseta oluliselt üle 365 päeva, on see igal juhul argument tema aretusest eemaldamiseks. Efektiivne tootmisprotsess algab loomade soovitud ajal tiinestumisest.
  3. Poegimiskergus ja järglaste poegimisvõime. Kasvatajatel on võimalik oma töö eest tasu saada ainult läbi elujõulise vasika sünni, kusjuures oluline on leida aretuses tasakaal otsese poegimiskerguse ning järglaste poegimisvõime vahel. Saavutades suurepäraseid tulemusi esimeses, võime järgmises generatsioonis olla teisega suurte probleemide ees. Nii et – tasakaal.
  4. Piimakus rohusöötade baasil. Ammlehma tähtsaim omadus peale tiinestuvuse ja poegimisvõime, on see, et tal oleks vasikale kasvamiseks küllaldaselt piima pakkuda. Meie suure rohumaade ressursi tingimustes on ülioluline, et karjatamisperiood saaks maksimaalselt kasutatud ning lehm “tooks karjamaalt koju võimalikult palju vasikat” – see on alati kõige odavam juurdekasv. Oluline on see ka veel seetõttu, et limusiinide aretuses tervikuna, on piimakuse näitaja kippunud tahaplaanile jääma.
  5. Skelett ja luustiku kvaliteet. Looma välimik ei ole mitte lihtsalt silmailu küsimus, vaid sellest sõltuvad paljud funktsionaalsed näitajad – alates poegimisvõimest lõpetades tapatulemiga. Nii et välimik on oluline.
  6. Juurdekasv rohusöötade baasil. Meie noorloomade selektsioon toimub rohusöötade baasil. See tähendab, et enne otsust, kas looma kasutada või müüa aretusloomana, ta lisasööta ei saa. Sellega selekteerime jõudlusnäitajate alusel välja loomad, kes saavutavad parimad tulemused läbi ema piimakuse ja rohusöötade omastatavuse. See ei tähenda kuidagi taunivat suhtumist lisasöötmisse – me lihtsalt soovime teada, kes sobivad parimal moel aretuseks/pidamiseks ainult rohusöötade baasil. Loomulikult eeldab edukas olemine panustamist ka karjamaade rajamisse, nende hooldamisse ning kvaliteetse sööda varumisse. Ning kes on suunatud nuumagruppi, peab ka nuuma saama!
  7. Muud näitajad

Eeltoodust võib teha järelduse meie aretuse prioriteetidest, et milles me soovime tugevad olla – need on tulevased ammlehmad ja ammlehmade taastootmiseks sobivad aretuspullid. Siin loodame oma töö ja kogemused kvaliteetseks tooteks vormida. Limusiini tõug on maailmas palju kasutatav lõpp-pullina (terminal sire), kes toob hea kasvukiiruse ja lihakuse. Tähtis on mõista, et reeglina korraga mitut asja ei saa: pullid, mis on suurepärased lõpppullid, ei sobi suure tõenäosusega aretuspullideks, ja vastupidi. Peame hakkama nendel vahet tegema.

Aretust tundvad inimesed vangutavad muidugi pead – oleme valinud raskema osa lihaveiste aretusest. Lihakus ja kasvukiirus on omadused, mis kanduvad järglastele edasi väga lihtsasti – juba esimese generatsiooniga. Emaomaduste näitajate (millised on meile olulised) osas on aga teisiti – neid on raske saavutada ning samuti raske hoida. Aga meile väljakutsed meeldivad …

Loe lähemalt
Li tõugu veiste geneetiline testimine