“Teise ringi” pullid

Sellise nimegrupi all pakume vanemaid tõupulle, kes aasta või paar meie oma karjas on tööd teinud.

Antud pullide puhul on meil selge teadmine nende töövõimest ning info vasikate sünnikaalu ja jõudlusandmete kohta. Samuti on nende pullide kohta olemas geenitestidest saadavad EVALIM indeksid, mis annavad head informatsiooni pulli geneetiliste eelduste kohta.

Eelkõige on antud pullide puhul tegemist meie enda karja järelkasvuga, kellest oleme valinud mõned tõuaretuse seisukohalt huvipakkuvamad loomad ning kelle järglastest loodame head täiendust oma põhikarjale.

Põhjus, miks sellised pullid meie karjas rohkem kui aasta või paar tööd ei saa, on lihtne – tekkinud on liiga palju sarnaseid põlvnemisliine ning paarituseks sobivate partnerite leidmine on keeruline.

NB! Kui lehel loomade andmed puuduvad, siis selles kategoorias hetkel loomi müügis pole.