Tiined mullikad

Oma karja pidamisel oleme lähtunud põhimõttest, et noored loomad saavad muretult teismelise iga nautida ning nende küpsus järelkasvu saamiseks on suhteliselt hiline. Seega paaritame või seemendame neid umbes kahe aastaselt.

Tiine mullika müümisel on kontrollitud tema tiinus ja paaritusplaani koostamisel on jälgitud inbreedingu vältimise põhimõtteid.

Paaritusel või kunstlikul seemendamisel on võetud aluseks, et tegemist on esmapoegijaga ning pulli valikul on lähtutud sobivusest mullikatele. Eelkõige tähendab see sündiva vasika eeldatavalt väikest kaalu ja seeläbi ka kerget poegimist. Sõna “eeldatavalt” kasutame me selle pärast, et kunagi pole päris täpselt võimalik prognoosida kuidas mõlema vanema poolt antav geenikombinatsioon ennast ühel või teisel loomal ilmutab. Ka täisõdede/vendade, ehk samade vanemate lapsed võivad olla väga erined. Sama näeme ka inimeste hulgas.

NB! Kui lehel loomade andmed puuduvad, siis selles kategoorias hetkel loomi müügis pole