Vasikate kaalumine

Tavapäraselt me vasikaid enne võõrutust väga tihti ei kaalu, vaid piirdume sünnijärgse kaalumisega. Nüüd aga otsustasime eelmise aasta novembri lõpus sündinud vasikad kaalule ajada ning aru saada, kuidas nende esmapoegijatest mammad võsukeste kasvatamisega laudaperioodil toime on tulnud. Lootsime teha järeldusi just emade piimakuse osas, sest vaatamata vasikate isukale rohusööda tarbimisele, ei saab selle mõju nii noorte vasikate juurdekasvudes olla väga suur.

Usume, et tulemusi vaadates tuleb siiski rahul olla. Vasikad olid heas konditsioonis ning ka noortel emadel polnud suuremaid tagasilangusi. Seega võib eeldada, et talvine söötmine on olnud piisav ning emad on saanud hoolitseda nii enda kui vasika eest.

Aastate vältel oleme märganud, et kõige suurem “kommuunielu” käib just esmapoegijate lasteaedades kus läbisegi söövad vasikad mitme ema alt ja emad lasevad sellel olukorral toimuda. Seega suhtume vasikate kaalude sidumisse ema eeldatava piimakusega, siiski teatava reservatsiooniga.

Kaalutud grupi vasikate kohta võib kindlalt öelda, et Nobi kaal võinuks olla suurem, sest tema ema on üsna salliv ka teiste “külalaste” suhtes. Samas Niana-Nau ema pole võõraid tittesid ligi lasknud, aga vasikas ise ei põlga ära ühtegi lisasuutäit mõnelt teiselt lahkelt proualt.

Rõõmu tunneme ka oma väikese Nossu (Noderup) üle. Vaatamata tema kolme esimese elukuu katsumustele, mil kostutav söögikord sõltus ainult meie ajast ja võimalustest, on vasikas ikkagi järje peale saanud ning loodetavasti on nüüdseks ema toel võõrutuseni kosumiseks veel küllalt kasvuruumi.

Novembri teises pooles ja kuu lõpus sündinud vasikad olid kaalumisel keskmiselt nelja kuu vanused.
Esimesi arvestatavaid märke tagaosa lihastusest saab näha juba nelja kuustel vasikatel.
Nogeril on kindlasti potentsiaali saada heaks pulliks. Lisaks peenikestele jalgadele ja pikale kehale, näivad ka juurdekasvu näitajad olevat paljulubavad