Uuendused Karitsa pullipargis

Laudaperiood hakkab lõppema ja sellega seonduvalt käib kibekiire töö seemendus- ja paaritusplaanide koostamisega. Täna varahommikul seemendas meie vet-arst Allan esimesed loomad ning loodame paari järgmise nädala jooksul võimalikult palju lehmade “tantsulustil” silma peal hoida. Seemendusi jätkame mitmete seni kasutatud Prantsuse seemenduspullidega nagu Gstaad, Givay, Frascati, Fest Noz, Loriental ja Jipsy. Kõigilt neilt oleme saanud juba ka järglasi ning osade puhul näitavad geenitestid paljulubavaid tulemusi. Uus pull meie spermavalikus on sel kevadel Rootsist ostetud GÖSTA (isa URVILLE).

KR Pippa (Jipsy x Artur)

Esimesed järglased oleme kätte saanud ka kõigilt eelmisel aastal Karitsas alustanud pullidelt. Eelmise aasta ETKÜ noorpullide konkursi võitnud KR Nexel (EXCEL x P. UNIKAT) näitas ennast tegijana kohe pärast jõudluskatsest koju jõudmist ning täna on meil põhjust rõõmu tunda kahe toreda tüdrukutirtsu üle. Rohkemaks talle võimalust ei tekkinudki, sest saatsime ta karjamaale seemendatud lehmadega, kellest suurem osa olid ka õnnekombel tiineks jäänud. Sel aastal avaneb Nexelil võimalus olla meie karja nö põhipull, kes saab minna karjamaale suure hulga toredate prouadega.

Nexel eelmise aasta parima Li tõugu pullina kodu lähedal karjamaal
Nexeli esimene vasikas KR Pixi (ema KR Karra). Rõõmu teeb asjaolu, et vasikas on saanud isa poolt päranduseks ilusa peene luustiku, samaaegselt hea kasvu ja lihastusega.

Jaanuaris nelja aastaseks saanud KR Levol (Ryde Juvel x Espadon) on sündinud 12 järglast. Levo on “pikema jututa” tiinestanud kõik tema karjas olnud emasloomad ning väga rahuliku loomuga pull ise on valmis suunduma uutele tegudele. Kuna tema põlvnemist nii isa kui ema liinis on meil karjas päris palju, siis meie karjas läheb Levo tööle viimast aastat.

KR Levo eelmise aasta suvel karjamaal.
Levo eelmisel kevadel sündinud vasikas KR Olle on pärinud isalt hea kasvu ja lihastuse ning seega võiks hästi sobida tõupulliks tootmiskarja.

Aina enam aretusele suunatud farmina, oleme otsustanud teha erinevaid paaritusgruppe rohkem, aga väiksemad, Eelmisel aastal oli ca 50 põhikarja lehmaga karjamaal 6 erinevat pulli. Samas suurusjärgus ka jätkame, Viljeleme ka praktikat, mille kohaselt püüame rohkem kasutada oma karjast sirgunud pulle, kes seemenduspullide lastena omavad uusi ja põnevaid põlvnemisliine. Kuna kari on sedavõrd väike, siis rohkem kui paar aastat me reeglina oma kasvandike suguluspaarituse vältimiseks kasutada ei saa. Seega saab igal kevadel toimuma korralik rotatsioon, mille käigus saame müügiks pakkuda mitu, nö “teise ringi pulli”, kelle järglaste andmed lisavad olulist lisaväärtust nende pullide geenitesti, lineaarse hindamise ja ajaga kogunenud jõudlusandmetele.

Kuna oleme viimasel ajal väga palju raha ja aega investeerinud oma karja genoomtestimisse, siis püüame kogutud teadmist võimalikult hästi rakendada ka selle aasta seemendus- ja paaritusplaanidesse. Kuigi geneetikas on juhuslikkuse faktor vaatamata kõigele ikkagi väga suur, tegutseme siiski põhimõttel, et “lotoõnn ei saagi naeratada, kui lotopiletit ei osta”. Ehk teisisõnu – võtame kõik loomade kohta oleasolevad andmed ning neid sünteesides valime välja paarilised.

Sellel kevadel alustavad oma väikeste proovigruppidega neli meie oma noort nudi pulli: KR Nuranos Pp (Ryde Uranos x Jaguani), KR Noger Pp (Junior PP x Aagaard´s Hoger), KR Nobi Pp (Junior PP x Aagaard´s Hoger) ja KR Ollium PP.

KR Ollium PP läks sügisel jõudluskatsesse ning meie kindel mõte oli pullike oksjonile panna. Hea geneetiline potentsiaal ja suurepärane temperament sai otsustavaks tema naasemisel kodukarja. Kirss tordil oli geenitesti kinnitus, et tegemist on homosügootse nudi pulliga.
Olliumi isa, Prantsuse seemenduspull Jensusis PP

Nuranos sai meie karja valitud kui pull, kellelt loodame peene luustiku ja hea poegimisvõime pärandumist. Noger ja Nobi omavad väga sarnast põlvnemisliini ja on ka geenitestide põhjal üsna sarnase geneetilise profiiliga. Samas võib ennustada, et üks neist võiks oma järglastele pärandada rohkem piimakust ja teine paremat poegimisvõimet. Sellel põhimõttel oleme neile ka paaritusgrupid koostanud.

KR Nuranos Pp (vasakul) ja Noger Pp veel viimasid nädalaid laudas, ootamas kohtumist oma paaritusgruppidega.

Tiheda konkurentsi tõttu ei jätka meie karjas enam eelmisel kevadel Taanist, Aagaardsi farmist ostetud Rainer (GAGARINE x RISVANG GUSTAV P). Lühidalt öeldes, meil on valikus pulle, kes vastavd rohkem meie karja aretuseesmäkidele.

Rainer eelmisel kevadel karjamal
Raineri esimene vasikas Piana

Töö on lõpetanud ka eelmisel aastal Saksamaalt oksjonilt ostetud nudi pull Maximo PP (isa Maestro PP) . Temalt oleme saanud kaks pullvasikat ja loodame ühte lisaks veelgi. Müüme Maximo, sest soovime sel aastal rohkem oma karja järelkasvu katsetada. Pullikese kiituseks võib öelda, et vaatamata vähesele vanusele ei raisanud ta karjamaale minnes aega ning tegi paarilised tiineks esimesel võimalusel.

Vaatamata vähesele vanusele ja kuumale suvele, sai pullipoiss karjamaal hästi hakkama.
KR Pelle on sünnilt nudi. Nii nagu homosügootsete nudide vanemate lapsed ikka.